Verktøyet som løser dine utfordinger med internkontroll

Med vårt brukervennlige internkontrollsystem kan du holde oversikt over alle dine kunders internkontroll på en god måte.

Vårt internkontrollsystem har vært utviklet siden 2008, og har det siste året gjennomgått en modernisering for å støtte måte brukerne ønsker å benytte systemet.

Her er noen av de viktigste styrkene til systemet:

 • Kan brukes på alle enheter
 • Kan brukes uten tilgang til internett
 • Oppfyller alle krav til internkontroll elektro
 • Egen webside hvor kunden kan logge seg inn
 • Prøv risikofritt i 30 dager

Med egne kundesider har kunden full oversikt

Din kunde får tilgang på egne sider hvor de får full oversikt, og kan gjennomføre egenkontroll.

 • Definerte roller til internkontrollen
 • Målsetninger med internkontroll
 • Avviksbehandling, de kan lukke avvik og registrere nye
 • Gjennomføring av internkontroll på pc, nettbrett eller telefon
 • Ta bilder av avvik rett fra telefon
 • Tilgang til risikovurderinger
 • Oversikt over gjenommførte kontroller
 • Tilgang til revisjoner
 • Eget filarkiv hvor da kan laste opp relevante dokumenter per eiendom

Kundevennlige rapporter etter endt kontroll

Når du har gjennomført en kontroll, så kan du enkelt lage en rapport som kunden din kan motta på PDF.

Du trykker enkelt på en knapp som gir beskjed til systemet om at du vil ha en rapport, og det setter igang å sette sammen en rapport basert på åpne avvik og gjennomførte sjekklister.

Denne PDF-rapporten er tilgjengelig både som nedlasting for deg og din kunde. Kunden kan når som helst hente ned alle rapporter fra sin kundeside

Gjennomføring av nødlyskontroll kan ikke bli enklere

Når vi bygde vårt internkontroll på nytt, så tok vi høyde for at ikke alle kontroller nødvendigvis gjennomføres på eksakt samme måte.

Nødlyskontroll er et godt eksempel på dette. Både planlegging og gjennomføring av nødlys er tilpasset arbeidsmetoden, og dette forenkler arbeidet veldig for våre brukere. Du genererer automatisk kontrollpunkter, fyller inn variasjonene og du er igang på minutter.

På samme måte som vi har tilpasset for nødlys, står døren åpen for å tilpasse til andre typer kontroller.